Nasterea Domnului Isus

Noaptea neuitată a nașterii Mîntuitorului în Betleemul din Iudeia cu peste două mii de ani în urmă ,aduce de fiecare dată cu sine înălțătoare bucurii,trăiri sufletești de mari dimensiuni pentru orice creștin practic care poate să își manifeste încă o dată bucuria despre felul cum Suveranul D-zeu aranjează circumstanțele pentru a-și înplinii marețele planuri pe scena umanității. Tatăl Ceresc pune totul în mișcare ,pentru a realiza miracolul întrupării.  Continuă lectura

Reclame
Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Dragostea este ca o primavară!

La sfirșitul lunii februarie în curtea casei mele au aparut primi ghiocei,după iarna scurtă și geroasă ,iarna care aduce întotdeauna aîtea probleme ,cînd ți se pare ca viața se cufundă în izolare ,văzînd nameții de zapadă cu staturi impozante ridicîndu-se în jurul casei,cînd prea multă liniste ce inpresoară atmosfera ,nu se mai auzea nici strigătul copiilor care se intorceau de la școală,nici oamenii care mai stăteau la taifas,doar fumul alb ce se ridică din multele case,parea să aibă activitate ,apar primele raze de sperantă :iată apar primii ghioceii !  
Acest lucru ar vrea să spună multe:Sorele mai darnic cu raze mai calde vorbește de puterea regenatoare, păsările calatoare încep să se întoarcă ,florile ,pădurea ,pomii ,prind viață ,se regenerează ,o reinviere a naturii o aducere la viață ,aceste lucruri vor sa spuna că și în viața noastră trebuie să se producă o schimbare ,o regenerare spirituală.
Cine este interesat să aducă primavara ?să readuca la viata toate lucrurile ?cine este interesat să descrețească frunțile oamenilor  ?Dumnezeu creatorul a toate ,De ce ? din dragostea care o are pentru oameni.Cine este interesat de revitalizarea vieții crestinului?cine vrea revigorarea lui?redesteptarea sa la viață ? Domnul Isus Mintuitorul nostru ,De ce ?fiindcă ne Iubeste ,revarsă dragostea Lui peste noi,ne vrea sa fim ai Lui ,ne dăruiește viata,Dragostea Divină se revarsă prin Domnul Isus,Slavit să fie Numele Lui!
Cum să înțelegem mai bine dragostea Domnului,decît privind la jertfa Fiului lui Dzeu ,care se dă pe Sine la moarte pentru păcatul nostru.[ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.Ioan 3;16] Dragostea este una dintre caracteristicile vieții înoite de Domnul,de fapt cea prin care se văd celelalte daruri divine este dragostea, Dragostea de Dzeu și dragostea de oameni trebuie să aibă întîetate în viața noastră ,chiar dacă oamenii ne numesc naivi,și uni roiesc cu alte scopuri în jurul nostru,dragostea trebuie să primeze ,Domnul Isus a făcut mult bine oamenilor cînd era pe pamînt,nu era interesat de viața lui ,să cîstige ,să aibe posesiuni,interesul lui era semenul ,cu toate acestea oameni l-au denigrat în cel mai josnic mod,atitudine care cei mai mulți o au și astăzi,dar cu toate acestea dragostea Lui a ramas aceias.In acelasi mod urmasi lui Isus sunt denigrati,El a spus [.şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu Mat 24;9],deasemenea  in [Marcu 13;13Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.]Dragostea este o imensa primavara,care cauta sa aduca bucurie in toti,sa invioreze pe toti,Dragostea.. [Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. 1Cor 13;4,5,6,7]   [Dostoievski spunea :Dragostea ii face pe oameni să se simtă egali..,] dragostea te face să accepți pe toți oamenii,iar acei care sunt în nevoi să poți fi mai aproape de ei.Iubirea de frați și dragostea de oameni,este caracteristica creștinului,este divinul din noi,[filosoful Platon spunea: Iubirea este pentru oameni și zei o mareață și minunată divinitate. ]Chiar dacă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în exprimările lui el spune, există o divinitate mai mare ca zeii,Ioan spune cine este acea divinitate.[ Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Ioan4;8.]Cucerirea lumii pentru Cristos nu se poate face decît prin dragoste,dragostea care se dă pe sine pentru fericirea celuilalt, numai prin dragoste de oameni se poate construi o lume mai bună,[Maica Tereza spunea: Lumea aceasta va fi o lume mai bună atunci cînd puterea dragostei va înlocuii dragostea de putere.]Redeșteptarea la adevarata viața se poate face prin acceptarea dragostei lui Dzeu,care toarnă în inimile noastre Dragostea Sa,prin Duhul Sfînt.[ Victor Hugo spunea: Omul are nevoie de dragoste. Viața fară duioșie și fără iubire nu e decît un mecanism uscat, scîrțîitor și sfîșietor. ]Din dragoste pentru noi Dzeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce,pentru păcatul nostru,Dzeu a oferit fiecărui Dragostea Lui,se cade și noi să-I răspundem cu dragoste oferindu-i viața noastră Lui.A venit primavara,ca o dragoste peste noi,după un timp nu prea prielnic Dzeu trimite revigorare în natură,revitalizarea vieții din natură ,totul parcă este într-o schimbare agreabilă,parca această atmosferă ar vrea să ne redeștepte spiritual,dragostea pentru o viață înoită ,să pună stăpînire pe noi,frumusețea vieții noi să se vadă mai pregnant,bucuria mîntuirii să ne inunde inimile,să fie o veșnică primăvară în sufletele noastre.Iubiți frați și surori Biserica lui Isus contemporană timpului din urmă este chemată să lucreze în ogorul Domnului,cu mai mult elan și prospețime,venirea Domnului Isus este foarte aporoape iar marea însărcinare a Domnului trebuie să fie pentru Biserica o prioritate, [Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit Marc 16;15,16 ]Acest verset biblic nu trebuie să fie doar un slogan,ci el trbuie să fie o poruncă pentru fiecare copil al Domnului în parte,nu trebuie să așteptăm să vină nu știu cine să facă lucrarea în locul nostru ,de aceea frați și surori trebuie să ne redeșteptăm la adevarata viață creștină ,resursele noastre sunt în Domnul Isus,Biserica locală trebuie să gestioneze planul local de misiune ,grupele de misiune trebuie să funcționeze,dar și fiecare creștin în parte,dacă ești într-o localitate la țară și ești singurul frate s-au soră,tu trebuie să aplici planul de misiune local ,primele resurse pentru îndeplinire sunt:
-Insoțirea Domnului Isus [.Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.Mar28;20]
-aportul Bisericii prin rugăciune,spijin financiar,grupe misionare. Același lucru trebuie aplicat și în cartierul unde locuiești,pe strada unde este locuința ta,să fii un lucrător cu Dzeu ori unde te-ai afla. A lucra pentru Domnul Isus înseamnă a veghea,nimeni nu poate veghea atunci cînd nu duce o luptă,este greșit că a veghea înseamnă doar să te rogi și să citești Cuvîntul,acestea fac parte din planul vegheri,noi trebuie să și aducem roadă pentru Domnul,și roada o aduci lucrînd pentru El.Copii Domnului trebuie să fie harnici în lucrul încredințat,dacă nu lucrăm nu este nici roadă,în Prov 20;4 găsim scris [Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! ]Nu semeni ,nu iese nimic,răsplata o să o primim din rodul muncii noastre, [Eu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.”Ier 17;10] Iubiți frați și surori ,razele calde ale Soarelui Dreptății,îți vor inunda ființa dacă tu vei lua decizia să lucrezi pentru Marele Împărat și Împărăția lui,trebuie să aducem rod ,dar trebuie să știm întotdeauna că numai prin El putem aduce, [Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic..Ioan 15;4,5 ].
Noi nu putem să fim ucenicii  lui Isus numai atunci cînd aducem rod pentru El,aceasta o spune Domnul Isus,și nu doar rod ,ci mult rod, [Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.Ioan15;8 ].În editorialul din luna martie,o lună a revitalizării vieții, naturii, fac chemare la toți copii Domnului Isus să se angreneze mai mult în lucrul Domnului,și este aîit de mult lucru în ogorul Domnului și chem frații și surorile din oricare Biserică a Domnului Isus să sprijine lucrarea noastră din Oltenia,frați predicatori,care sunteti în multe Biserici ,și vă vine rar rîndul să predicați în Biserica locală, veniți în zonele aride unde se poate predica zilnic,tu ai un talant din partea Domnului ,nu te ingropa în resemnare și uitare,vino aici ,căci Isus te vrea în ogor,cînd am venit în Oltenia în cinci orașe nu era nici o Biserica evanghelică,am aplicat o strategie data de Domnul Isus și acum  în fiecare oraș sunt una s-au doua Biserici Evanghelice,dar sunt atîtea sate și comune unde nici macar nu sa vestit cuvintul Domnului.Luna martie poate fi un inceput bun,o redesteptare la viata. Frati si surori ca sa avem rod trebuie sa muncim,fara muăca nu iese rod,[ Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.2 Tim 2;6. ]Fie Binecuvintarea Domnului peste copii lui .Amin Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

POST SI RUGACIUNE

Puterea vegherii-Duhul Sfant                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Suntem îndemnați de cuvîntul Scripturii să ne rugăm neîncetat comf cu 1 Tes 5;17  Rugaţi-vă neîncetat. De cele mai multe ori ceea ce ar trebuii să fie un atu al creștinului este o considerabilă carență ,consider că provocarea Bisericii la  rugăciune este o binecuvîntare.Se stie că sunt multe teorii despre rugăciune,și nu doresc să fac acest lucru,doresc doar să provoc creștinii,Bisericile ,să se roage mai mult , sunt încredințat că ori care altă Biserică de orice confesiune ar fi ,există și pentru că a promovat rugăciunea in viața Bisereicii. Continuă lectura

Publicat în Fără categorie

Biserica Penticostala-miscare de trezire

colomba1Cultul Penticostal din Romania ,nu este doar un cult ci este și a fost o miscare de trezire nationala ,care de și a apărut în mediul satesc a cuprins toate sferele de acivitate dînd crestinitatii oameni de valoare printre care amintesc pe fr Bradin Gheorghe fost presedinte al Cultului Penticostal și autorul articolului de mai jos,publicat în Vestitorul Evangheliei din luna iunie 1947 .

În acest articol arată începuturile Mișcări Penticostale în Romania,frămîntarile necazurile prin care a trecut Miscarea Penticostală.

Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Esti mantuit?

Sigur ești mîntuit?

Scriu aceste cuvinte încercînd să dau libertate sufletului meu să vorbească,materializînd astfel ceiace de mult nu am put să o fac,poate chiar niciodată,dar zilele mai speciale din viețile noastre ,dacă sunt sau nu ,sa zic asa,sensibilizează mai mult interiorul nostru care se deschide mai ușor. Doresc sa spun că Domnul Isus nu are cult,organizație,s-au orice alte denumiri date de oameni,si nu de multe ori ,ei spun ca sunt cei mai.Domnul Isus are Biserica.Lui..                                                                                                                                                             …. În primul rînd atunci cînd Divinitatea ne-a dăruit ființa,a pus în noi un complex de însușiri nebănuite de noi ,dar pe care le descoperim ulterior rînd pe rînd ,unele niciodată din pricina faptului ca ființa noastră nu este în relație adecvată de gradul x sa zicem pe care ar vrea suveranul Dumnezeu să o atingem.Asa că descoperim la un moment dat că suntem în posesia unor însușiri ce nu ne aparțin dar care se vede de departe ca cineva ni le-a oferit,lucru ce ne convoacă să ne punem întrebarea …………………………………  ………………. De ce?                                                                                                                                           . …….  Oare de ce Divinul Dumnezeu ma ales chiar pe mine să le dețin ?..                                          Care este scopul ?                                                                                                                                .       Și astfel descoperim că:Dumnezeu a facut o alegere,mai bine zis ma ales,te-a ales,ca să îi îndeplinim diferite misiuni,lucru ce nu-l știm în momentul alegerii. Înainte de a trece la al doilea scop al însușirilor vreau să spun că noi nu percepem în momentul alegerii ,scopul alegeri,în măsura în care comunicarea pe filonul vertical capătă o tot mai mare amploare, receptivitatea noastră are un curs ascendent ,culminînd la un moment dat cu o stare explozivă,mai greu de sesizat în exterior ,doar efectul statorniciei și al credincioșiei pot da reacții, de obicei forma este atipică,dar în interiorul nostru se produce un torent de efecte care la început par inexplicabile dar după o scurta perioadă de ascensiune se derulează întreaga metamorfoză,prin vizualizarea întregului scop a lui Dumnezeu cu persoana în cauză.                                                                                                                                                       Este de fapt ceea ce noi numim, orizont spiritual definit printr-o viziune clară a interesului și scopului ce-L are Dumnezeu.Acest lucru este perceput în viața ucenicilor ,apoi a apostolilor și a primilor creștini implicați de Dumnezeu în Scopurile Sale ,doar dacă te uiți atent.Noile valențe ce le capătă ființa noastră trebuiesc sesizate ,descoperite și apoi valorificate,ori tocmai acest lucru face diferența între mîntuiții ce răspund chemărilor Lui Dumnezeu și mîntuiții ce nu răspund ..                                                                                          Acest efect se sesizează la momentul exploziei Bisericii după Cinzecime,și momentul de început al interiorizări Bisericii,prin dominația stală ,și apoi apostazie. Posesiunile interioare ale omului schimbat de Cristos sunt relevante doar atunci cînd persoana schimbată conștientizează misiunile încredințate de către Domnul Isus,altfel starea latentă induce în viața credinciosului trăirea călduță,trăire ce în timp aduce o stare opacă ce nu mai poate permite receptarea viziunii ,iar fără viziune credinciosul pierde simțul orientări spirituale.                                                                                                                                       .         .    În aceasta situație Duhul Sfînt nu mai poate sensibiliza inima,de fapt nu mai poate comunica,cu credinciosul. Scopul Lui Isus este ca fiecare din noi să avem sarcinii,apoi sarcinile să le ducem la îndeplinire,aceasta înseamnă să fiu rodnic în via Domnului,Rodnicie ce transformă viața mea întru-n clocot furibund ce îmi va oferi statorncie pe cale din pricina acestei continuități perpetue a valorilor Divine în viața mea.Expansiunile Bisericii nu înseamna altceva decît a lua din ce este a lui Satan și a duce în măna Lui Cristos,iar pe acest eșantion a linei întăi Isus are nevoie de asemenea lucrători ce sunt apți pentru luptă ,de aceia fac chemare către Biserica Lui ISUS să-și facă introspecția spirituală pentru a fi pregătită ca să facă față asaltului puterilor demonice crescănde,asupra tuturor copiilor Lui Dumnezeu.                                                                                                                                    Împuternicirea data de Dumnezeu creștinilor,prin revărsarea Duhului Sfînt în viata lor determină:a)zidirea personală.b)zidirea colectiva.c)capacitatea proclamări Lui Isus,în orice circumstanța.de fapt proclamarea este un decret divin ,de cele mai multe ori neînțeles deplin.In aceasta ofensiva finala,cănd liderii mondiali se grupează în organizații fațise pregătind distrugerea,Învingător va fi Regele Isus. Întunericul păcatului domină lumea,momiți de pofte, tinerii lumii cauta himere ,pokemoni etc,este nevoie acută de a ridica stindardul Lumini Lui Isus ,scoțînd din bezna întunericului tot mai multe suflete.        Nu vrei sa fii tu acela?.

 

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Zideste pe stanca

CASA ZIDITĂ PE STÎNCĂ

Iubiți frați și surori,trebui sa înțelegem că,la edificiul nostru ceresc trebuie să participăm și noi,această lucrare este bine evidențiată in Pilda ce Domnul Isus o spune  . 
Pilda prezintă două aspecte ale creștinătății,creștinul zidit în Cristos ,creștinul practic (Caci nimeni nu poate pune o alta temelie decat cea care a fost pusa, si care este Isus Hristos).,unde Cristos este centrul vieții lui, doritor nu numai sa-L cunoască pe Dumnezeu ci să și intre în Imparația Lui.Creștinul care face voia Tatălui din ceruri,și creștinul de fațadă ,creștinul care sa oprit din mers ,plin de el însusuși ,care traiește doar emotiv,este mișcat doar emoțional. Cîteva lucruri sunt împortante aici: și despre acestea vorbește Domnul  Isus
Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Vedeniile dau incredere in Dumnezeu

Vedeniile dau incredere in Dumnezeuteo m

Iubitii fratii si surori: În cartea lui Isia în cap 6 ,pasajul Bilic de la 1;8 Dumnezeu se prezintă prorocului printr-o vedenie,aratată cu  un scop anume.    [În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau…] Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Biserica Cinzecimii

teo mIubiți frați și surori:Este un timp favorabil adîncirii privirii ,și minții noastre mai adînc în cuvîntul scripturii,există multe lucruri comune confesiunilor religiei creștine,există unele lucruri care le separă ca și doctrină.   
De cele mai multe ori doctrina cultică poate fi nocivă pentru mulți credicioși,deoarece ea îi privează de unele adevăruri fundamentale ,pentru a putea contracara           aceste deficiențe ,provoc creștinii să sudieze biblia ,fără gînduri preconcepute în ce privește doctrina confesională și vor descoperii ,lucruri inedite pentru ei ,viața creștină va fi mult îmbogățită spiritual.                                           Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Oamenii jertfei

teo m PENTRU INCEPUT

Dedic această carte celui care este bucuria inimi mele și care ma însoțit toată viața mea și chiar atunci cînd eram rau și nu_L cunosteam deajuns și care mi-a luminat viața mea și cu drag îi pronunț numele ISUS CRISTOS.

  Dedic aceasta carte  amintiri părinților mei George și Lucreția cei mai minunați părinți care ma-u învățat de mic copil biblia și mi-au alintau copilaria cu povestioare din Biblie în fiecare seară și demulteori mă culcam cu lacrimi în ochi, cînd cu atăta duiosie tata ne vorbea depre Iosif cum a fost vîndut de frții săi, despre Saul, Ionatan ,nu mai spun cum era cînd ne vorbea despre D-l Isus cum a fost copil ,cum a crescut apoi a fost omorît pe cruce. Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Ceasuri, clipe,zile,ani!!

Este de fapt ,viata noastra,viata care D-zeu o da fiecaruia din noi,viatapesce1

care de la nastere se scurge prin ,clipe,ceasuri,zile ,ani.

Viata este un dar de la Dzeu,ani sunt bincuvintari ceresti,rareori realizam ca daca vedem din nou lumina zilei dimineata ,aceasta se datoreaza bunatatii lui D-zeu.

Intrbarea care doresc sa o pun inimi tale,la acest inceput de an este:ce faci cu viata care ti-a dato D-zeu? ,ce faci cu cea ce este de fapt darul Lui? Continuă lectura

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu